Collectie (2)

Wijkwerkplaatsen

In wijkwerkplaatsen staat de dialoog en samenwerking met bewoners en in de wijk actieve professionals centraal.

Waar onderzoeksprogramma’s en individuele onderzoeksprojecten worden geleid door onderzoekers van de betrokken kennisinstellingen en worden uitgevoerd door consortia van onderzoeks- en maatschappelijke partners, wordt in de wijkwerkplaatsen de dialoog en samenwerking gezocht met bewoners en met in de wijk actieve professionals.
In de werkplaatsen staan de perspectieven en ervaringen van bewoners en professionals centraal met betrekking tot ongelijkheidsbevorderende mechanismes in de directe omgeving, bij organisaties en in de samenleving in bredere zin, alsmede de vraag wat er nodig zou zijn om de kansen op volwaardige participatie te bevorderen. De dialoog is gericht op het identificeren van specifieke belemmeringen waartegen bewoners en professionals aanlopen, en van de aangrijpingspunten om de kansen van bewoners te verbeteren. De wijk wordt hierbij benaderd als vindplaats van cumulatie. Ervaringen van bewoners overstijgen de grenzen van onderzoeks- of beleidsdomeinen. Niet zelden is in een wijk sprake van een hoge dichtheid aan instanties en maatregelen, die elk vanuit een ander domein worden gericht op eenzelfde doelgroep. Professionals in de wijken kennen als geen ander de grenzen aan hun professionele ruimte en bevoegdheden om bewoners te ondersteunen. Voor de ontwikkeling van praktijken die de cumulatie van ongelijkheid tegengaan, is het daarom van grote waarde wanneer bewoners en professionals meedenken over de kansen en knelpunten voor het realiseren van een meer integrale aanpak van ongelijkheid. De toepassingsmogelijkheden van aanpakken die in de onderzoeksprogramma’s en onderzoeksprojecten worden ontwikkeld, kunnen in de wijkwerkplaatsen nader worden verkend en – wanneer de bewoners en professionals daarvan de meerwaarde onderschrijven – worden uitgeprobeerd en gemonitord.

De wijkwerkplaatsen Nieuw-West en Zuidoost zijn gestart in het najaar van 2022. In iedere wijkwerkplaats starten drie ontwikkeltrajecten.

Meer informatie

In Amsterdam Zuidoost:

  • Beleid maken vanuit de grassroots
    Samenwerkingspartners: For An Equal Society (FAES) en Lectoraat Jeugd en Samenleving van Hogeschool Inholland
  • Strategische doorontwikkeling Social Pact
    Samenwerkingspartners: Social Pact en Hogeschool van Amsterdam (HvA), lectoraat Management van Cultuurverandering
  • Ontwikkeltraject in samenwerking met Voetballen voor Veiligheid  nadere informatie volgt

In Amsterdam Nieuw-West:

Bekijk deze video extern op: Vimeo

Video: De Jonge Reporters | © Alle Rechten Voorbehouden

Video: Jonge Reporters
Wijkwerkplaatscoördinator Zuidoost: Mireille Westfa
Wijkwerkplaatscoördinator Nieuw-West: Tarik Ouaziz
Moenira Luqman van Life Skills
Ilhame Grinate van Buurtmoeders Moederskracht

Afbeelding credits

Header afbeelding: Alf van Beem, CC0, via Wikimedia Commons

Sorteren op: