Artikel

Voortgangsrapportage Bruggen en Kademuren april 2023

Met themabijlage 'Onderzoek bewijst zijn waarde' - vastgesteld door college van B&W 4 april '23

Programma Bruggen en Kademuren (PBK) van de gemeente Amsterdam rapporteert twee keer per jaar over de voortgang op de opdracht om 855 bruggen en circa 212 kilometer kademuren te onderzoeken, veilig te houden en waar nodig versneld op orde te krijgen. Dit is inclusief de 18 verkeersbruggen, 2,6 kilometer kademuur en 2,3 kilometer damwand uit het stadsgebied Weesp die hier sinds 24 maart 2022 zijn bijgekomen.

In deze zesde voortgangsrapportage rapporteren we over het tweede half jaar van 2022. We vertellen, zoals gebruikelijk, over de voortgang op de programmadoelen en de sturing- en beheersingsaspecten, met deze keer extra aandacht voor de staat van het areaal.

Het thema van de bijlage is 'Onderzoek bewijst zijn waarde'. Hierin lees je onder andere over wat we leren van de onderzoeken die we doen, zoals het onderzoek naar de draagkracht van de houten funderingen, de proefbelasting van een kademuur in het Amstelkwartier en het archiefonderzoek.

Het digitale dashboard van het programma, met een gedetailleerd overzicht van de stand van zaken, is ook dit kwartaal geüpdatet. Je vindt een toelichting en link verderop in deze rapportage.

We wensen je veel leesplezier!

Programma Bruggen en Kademuren

Bron: Programma Bruggen en Kademuren, Gemeente Amsterdam

Media

Documenten