Artikel

Welvaartstheoretisch is een hoog minimumloon ongewenst

Het minimumloon gaat de komende jaren in Nederland fors omhoog, maar volgens sommigen is dat niet genoeg. Zo verplicht de Europese Unie tot een regelmatige herijking en wil de vakbond FNV naar een minimum van veertien euro per uur. Welvaarts­theoretisch zijn daar echter nauwelijks goede argumenten voor. In het kort:

● Herverdeling via het belastingstelsel is doelmatiger dan herverdeling via het minimumloon.
● Het minimumloon is wel beter in staat om mensen met een laag uurloon te bereiken.
● Ook kan een minimumloonsverhoging onder hele specifieke en weinig praktische voorwaarden de arbeidsmarktkrapte beperken.

Auteur: Aart Gerritsen (Universitair docent aan de Erasmus Universiteit Rotterdam)

Bron: ESB.nu

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Photo by micheile henderson on Unsplash

Media

Documenten