Artikel

Inventarisatie aanvullend klimaatbeleid Amsterdam 2030

Gemeenteraad 19 juli 2023

De gemeente Amsterdam heeft zich net als de Europese en landelijke overheid een ambitieus klimaatdoel gesteld voor 2030. In het Amsterdamse coalitieakkoord ’22-’26 is het volgende opgenomen: ‘We blijven streven naar 60% reductie in 2030 en gaan door met de routekaart Klimaatneutraal.’ Uit de raming door CE Delft van het klimaatbeleid van Amsterdam(CE Delft, 2022c) blijkt echter dat de emissiereductie op basis van het huidige beleid onvoldoende is om dat doel te halen. Het nieuwe stadsbestuur is zich ervan bewust dat er geen gemakkelijke maatregelen meer over zijn om het doelbereik te halen. Dat blijkt onder andere uit een studie van Berenschot (Berenschot, 2022). Daarom heeft de gemeente Amsterdam aan CE Delft gevraagd om te verkennen wat mogelijk is om de klimaatdoelen alsnog te halen.

 

 

Behandeld in Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 6 juli 2023 en 15 juni 2023, Gemeenteraad 19 juli 2023, 7 juni 2023 en Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 13 april 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte & Duurzaamheid, Jeroen Grooten,  j.grooten@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht  Commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Bron:
Quick scan on the carbon removal potential in the Amsterdam Metropolitan Area and the North Sea Canal Area-August 2022 - Contactperson Southpole - Dylan Marks,Specialist, Climate Investments
d.marks@southpole.com - www. southpole.com

Bron CE Delft: 

Suzanne Breman, Maarten de Vries, Marianne Teng
Met de inbreng van experts per sector: Jasper Schilling (gebouwde omgeving), Louis Leestemaker (mobiliteit), Chris Jongsma, Diederik Jaspers (industrie), Lucas van Cappellen (elektriciteit)

Delft, CE Delft, januari 2023


Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Alle openbare publicaties van CE Delft zijn verkrijgbaar via
www.ce.nl
Meer informatie over de studie is te verkrijgen bij de projectleider Suzanne Breman (CE Delft)

© copyright, CE Delft, Delf

Aanvullende informatie

Media

Documenten