Artikel

Publieke waarden voor de Hybride Publieke Ruimte

Deze publieke waarden zijn gedefinieerd voor de Hybride Publieke Ruimte: een ruimte waarin de fysieke werkelijkheid en de digitale werkelijkheid samenvloeien in een hybride werkelijkheid. Het PublicSpaces Manifest en het Tada Manifest zijn voorbeelden van publieke waarden die zijn gedefinieerd voor specifiek de digitale wereld. Deze waarden zijn echter niet voldoende voor de Hybride Publieke Ruimte aangezien deze een samenvloeiing is van zowel de fysieke- als digitale werkelijkheid. Daarom zijn onderstaande publieke waarden gedefinieerd die de twee werkelijkheden verenigen. Deze nieuwe gedefinieerde waarden volgen uit het PublicSpaces Manifest, het Tada Manifest en de 10 ontwerpeisen voor de digitale samenleving vanuit het Rathenau Instituut, de input van de Academische Werkplaats ‘’Extended Reality & de Publieke Ruimte’’ en literatuuronderzoek.  

Behandelend ambtenaar:

Timo Nieuwenhuis

Media

Documenten