Artikel

Isolatie opgave Amsterdam

Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 6 juli 2023

Er is onvoldoende zicht op de isolatieopgave en wat de opgave voor de stad en haar bewoners betekent. Daarom wordt er vanaf eind 2022 tot medio 2023 gewerkt aan het verbeteren van dit inzicht. Het doel van het onderzoek is (a) inzicht krijgen in de isolatieopgave in de stad, ook in relatie tot andere opgaven, de eigendomssituatie en sociaaleconomische kenmerken van bewoners; (b) inzicht in de kansen en gevolgen van doelstellingen en (beleids)uitgangspunten ten aanzien van de isolatieopgave; (c) hierin gezamenlijk optrekken met Amsterdammers en stakeholders. Het onderzoek wordt vertaald in een beleidsnotitie waarin al deze punten samenkomen en waarin een perspectief wordt geschetst voor de lange termijn (2050).

Amsterdam heeft aan de combinatie Over Morgen – CE Delft gevraagd om inzicht te bieden in de isolatieopgave in Amsterdam. Een deelvraag binnen deze opdracht is om in kaart te brengen waar de woningen het slechtst geïsoleerd zijn en waar dit een overlap kent met buurten met sociaal-maatschappelijke opgaven. Om invulling te geven aan ongelijk investeren voor gelijke kansen, wil het college de projecten voor
de korte en middellange termijn meer gaan richten op woningen en complexen waar de isolatieopgave groot is en die staan in buurten waar sociaal-maatschappelijke opgaven spelen.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid en Circulaire Economie 6 juli 2023

Behandelend ambtenaar: Directie Wonen, Roben Gort, r.gort@amsterdam.nl; Directie R&D, Geertje Sonnen, g.sonnen@amsterdam.n

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

 

Bron: Over Morgen CE Delft

Info@overmorgen.nl
overmorgen.nl

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten