Artikel

Voortgangsrapportage Duurzame Stad, Duurzame Banen

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 8 maart 2023

Vanuit de aanpak Duurzaam Economisch Herstel investeert Amsterdam €78 miljoen uit het
Klimaatfonds in het versneld verduurzamen van de stad. Dit is nodig om te voldoen aan de klimaatafspraken uit Parijs en om de negatieve effecten van de huidige energiecrisis te verminderen. Om de klimaatambities te realiseren zijn veel meer vakmensen nodig. Daarom spannen we ons in om meer Amsterdammers te verleiden en te begeleiden naar een opleiding en baan in de duurzame techniek en bouw. In deze rapportage beschrijven we de stappen die zijn gezet in het omscholen van Amsterdammers naar een baan in de bouw of techniek en geven we een update over de zes verduurzamingsmotoren van
Duurzaam Economisch Herstel.

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 8 maart en 8 februari 2023, 18 januari 2023

Behandelend ambtenaar: Programmamanager Duurzame Stad, Duurzame Banen Hester Keesmaat,
h.keesmaat@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Samengesteld door programma Duurzame Stad, Duurzame Banen, in samenwerking
met Directies Ruimte en Duurzaamheid, Werk, Participatie en Inkomen, Economische Zaken,
Onderwijs, Jeugd en Zorg, Wonen, Gemeentelijk Vastgoed, Chief Technology Office en Verkeer en
Openbare Ruimte

Aanvullende informatie

Media

Documenten