Artikel

Amsterdam Klimaat & Energiefonds - Jaarverslag 2021

Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 12 januari 2023

“Projecten stimuleren die een bijdrage leveren aan de routekaart klimaatneutraal en
circulaire strategie van Amsterdam” Amsterdam wil de verduurzaming van de hoofdstad versnellen. Om dit te bewerkstelligen hebben ze een routekaart opgesteld met een lange termijn visie op de Amsterdamse energietransitie. Amsterdam wil in 2050 een volledig circulaire stad zijn en de CO2 uitstoot ten opzichte van 1990 met 95% terugdringen. Het Amsterdams Klimaat & Energiefonds zet haar middelen in om dit doel te bereiken.

Behandeld in Commissie Duurzaamheid & Circulaire Economie 12 januari 2023

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Nick Smit,n.v.smit@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten