Collectie (8)

Student projects: Changing Rhythms During the Pandemic in Zuidoost

Ritmes maken deel uit van de vele aspecten van het stadsleven. Hoe beïnvloeden veranderingen in ritmes de dagelijkse ervaringen van mensen?

Steden zijn georganiseerd en volgen een bepaald ritme. Van dag en nacht, van seizoenen, van werk-/schooldagen en weekenden, van vakanties, wekelijkse markten, spitsuren, lunchtijden en veel meer. Tijdens de COVID-19-pandemie werden deze stadsritmes echter verstoord. Een virus dat via de lucht wordt overgedragen, is problematisch voor het samenbrengen van mensen in ruimte en tijd - de belangrijkste kenmerken van ritme. Hoewel de lockdown kan worden gezien als een ingreep in het stadsritme, erkende deze de ritmische kwaliteit van het stadsleven niet. Het vereiste dat veel dagelijkse activiteiten werden uitgesteld, verspreid, verkleind en gecontroleerd. Dit met vele (drastische) gevolgen voor het gezinsleven, verschillende gemeenschappen, openbare ruimtes en werk- en schoolomgevingen, de mobiliteit van mensen en het verkeer in buurten, steden en landen. Hierdoor bleven veel werklozen achter, nam de eenzaamheid toe en ontstonden er moeilijkheden binnen huishoudens.

In deze collectie leest u verschillende onderzoeksprojecten die door tien studenten Sociologie van de Universiteit van Amsterdam zijn uitgevoerd. Deze projecten zijn gepresenteerd in de publicatie 'Changing Rhythms during the pandemic in Amsterdam Zuidoost'. Voor deze afstudeerprojecten hebben de studenten zich gericht op de veranderende ervaringen tijdens de pandemie. Over welke ritmes hebben we het eigenlijk als we dit noemen, en hoe kunnen we die bestuderen?

In totaal zijn 13 locaties in Amsterdam Zuidoost meegenomen in het werk van de studenten. De publicatie presenteert de resultaten in 3 delen; (1) Veranderende ritmes van jongeren, studenten en gezinnen, (2) Veranderende ritmes in gemeenschapsruimten, (3) Veranderende ritmes van culturele instellingen en openbare ruimtes. En misschien kunnen de pandemie, de lockdown en hoe het virus ons allemaal heeft getroffen ons iets nieuws leren over de essentiële ritmes in ons leven.

Meer informatie

Afbeelding credits

Header afbeelding: Changing Rhythms Banner

Icon afbeelding: Changing Rhythms Icon_yellow

Sorteren op: