Artikel

Uitvoeringsplan Inclusie en Diversiteit -voortgangsrapportage

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 15 december 2022

De afgelopen zes maanden hebben we op verschillende terreinen vooruitgang geboekt. Al met al kunnen we constateren dat 20% van de in het uitvoeringsplan benoemde activiteiten zijn afgerond. Zo’n 27% verloopt volgens planning, 40% is enigszins vertraagd, 4% is vertraagd en behoeft extra aandacht 9% van de benoemde activiteiten is nog niet gestart.

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 15 december 2022

Behandelend ambtenaar: Programma Inclusie en Diversiteit, Shalini Poiesz, s.poiesz@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten