Artikel

Richtlijnen voor integrale vleermuisvoorzieningen in civiele constructies

Notitie van de Zoogdiervereniging

In opdracht van de Gemeente Amsterdam heeft de Zoogdiervereniging de ‘Richtlijnen voor integrale vleermuisvoorzieningen in civiele constructies’ opgesteld. Na een algemeen stuk over vleermuizen en verblijfplaatsen worden in een aantal paragrafen de belangrijkste aspecten besproken waarmee rekening gehouden moet worden bij het construeren van vleermuisverblijfplaatsen in civiele constructies.

Gemeente Amsterdam werkt aan Natuurinclusief bouwen. Dit is onder andere verankerd in de Groenvisie 2050 en Omgevingsvisie Amsterdam 2050. Gemeente Amsterdam is rijk aan bouwwerken en kunstwerken, zoals bruggen, kademuren, sluizen, tunnels, parkeergarages, etc.. Voorafgaand aan ontwerp en engineering, bouw en/of renovatie van deze bebouwing en civiele constructies worden bij stakeholders eisen verzameld, waaronder eisen voor natuurinclusief bouwen. Een mooi voorbeeld hiervan zijn de bruggen in de Pampuslaan op IJburg; de Annemie Wolffbrug (brug 2060) en Lee Millerbrug (brug 2080). Deze bruggen krijgen voorzieningen voor o.a. vleermuizen. Het technische ontwerp is uitgewerkt door de Gemeente Amsterdam en het architectenbureau Grimshaw, in samenwerking met de Zoogdiervereniging. Dit natuurinclusieve ontwerpproces voor de bruggen 2060 en 2080 op IJburg is door de Zoogdiervereniging vertaald naar de ‘Richtlijnen voor integrale vleermuisvoorzieningen in civiele constructies’. De ervaring uit dit project kan hiermee worden overgedragen aan nieuwe projecten en programma’s die werken aan de natuurinclusieve bouw, renovatie en/of vernieuwing van civiele constructies. Doe er je voordeel mee!

Notitie van de Zoogdiervereniging

Projectnaam: Advies Vleermuisvoorzieningen

Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam

Onderdeel: Ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam

Contactpersonen: M.M.E. Backerra en W. Koreman

Auteurs: M.J. Epe & H.J.G.A. Limpens

Afbeelding credits

Header afbeelding: vleermuizen

Icon afbeelding: vleermuizen

Media

Documenten