Artikel

Onderzoek & Innovatie Voortgangsrapportage 2022

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022

Deze rapportage laat de voortgang zien van het programma Onderzoek en Innovatie van Waternet in 2022 voor het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en voor de gemeente Amsterdam. In 2022 zien we de gevolgen van de droogte en schaarste op de energiemarkt. Dit maakt duidelijk dat onze innovatiethema’s
essentieel zijn om bij te kunnen dragen aan de wateropgaven van de toekomst. We blijven werken met zes thema’s: Waterkwaliteit & -technologie, Circulaire economie, Energietransitie, Data & sensoren, Klimaatadaptatie en Bodemdaling.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 8 december 2022 en 17 november 2022

Behandelend ambtenaar: Thomas Blokhuis, Waternet,Thomas.Blokhuis@waternet.nl, Alice Fermont,
Waternet,alice.fermont@waternet.nl, Jan Peter van der Hoek, Waternet,jan.peter.van.der.hoek@waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:  Waternet

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten