Artikel

Concept Beleidskader Hoofdgroenstructuur

Gemeenteraad 25 januari 2023

Voldoende en gevarieerde groengebieden zijn van cruciaal belang voor de leefbaarheid in de stad, zeker nu er veel wordt gebouwd en de stad groeit. Amsterdam gaat daarom rigoureus vergroenen. Met de Hoofdgroenstructuur beschermen en versterken we de belangrijke groengebieden in de stad; voor nu én in de toekomst. Ook investeren we in de kwaliteit ervan. We maken een aaneengesloten netwerk van groen, zorgen voor voldoende diversiteit ervan en beschermen kwetsbare natuurgebieden. Groengebieden in de Hoofdgroenstructuur blijven groen.

Behandeld in Gemeenteraad 26 januari 2023, Commissie Ruimtelijke Ordening 11 januari 2023, 7 december 2022, 16 november 2022

Contact hoofdgroenstructuur@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht  commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht Gemeenteraad klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Screenshot Beleidskader Groenstructuur inleiding (door redactie openresearch)

Media

Documenten