Artikel

Enquete onder huurders van gemeentelijk vastgoed

Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 2 november 2022

Gedurende de coronacrisis heeft de gemeente Amsterdam huurders van de directie
Gemeentelijk Vastgoed financieel bijgestaan door hen een Maatwerkregeling te bieden,
bestaande uit uitstel van betaling, een aflossingsvrije betalingsregeling van 6 jaar, huurkorting
en/of kwijtschelding van huur bij dreigend faillissement. Sinds 1 april 2022 int de gemeente weer
actief huur bij haar huurders. Om de impact hiervan in te schatten en de overgang naar deze
volgende fase in goede banen te leiden, voerde O&S in februari 2022 enquêteonderzoek uit
onder huurders van Gemeentelijk Vastgoed. De vragenlijst werd ingevuld door 201 huurders, een
respons van 16%

Behandeld in Commissie Sociaal, Economische Zaken en Democratisering 2 november 2022

Behandelend ambtenaar: Gemeentelijk Vastgoed, Jeroen Goudriaan, j.goudriaan@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten