Artikel

Voortgangsrapportage Bruggen en Kademuren september 2022

Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 27 oktober 2022

Programma Bruggen en Kademuren (PBK) van de gemeente Amsterdam rapporteert twee keer per jaar over de voortgang op de opdracht om de 830 verkeersbruggen en circa 208 kilometer kademuren te onderzoeken, veilig te houden en waar nodig versneld op orde te krijgen. Vanuit het stadsgebied Weesp zijn er 18 verkeersbruggen, 2,6 kilometer kademuur en 2,3 kilometer damwand aan ons areaal toegevoegd.

In deze vijfde voortgangsrapportage rapporteren we over het eerste half jaar van 2022. We vertellen, zoals gebruikelijk, over de voortgang op de programmadoelen en de sturing- en beheersingsaspecten, met deze keer meer aandacht voor de vernieuwingsprojecten die we voorbereiden en uitvoeren.
Het thema van de bijlage is ‘Slimmer met minder’. Hierin lees je onder andere over innovaties die we op dit moment al toepassen, over innovaties die we het afgelopen jaar hebben ontwikkeld en getest en over proeftuinen die binnenkort opstarten.

Behandelend ambtenaar: Tessa Hilgers / Monica Steenman
t.hilgers@amsterdam.nl
m.steenman@amsterdam.nl

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Openbare Ruimte en Water 27 oktober 2022

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Behandelend ambtenaar: Tessa Hilgers / Monica Steenman

Aanvullende informatie

Media

Documenten