Collectie (4)

SDG's en Nederland

In Nederland staat samenwerking tussen ministeries en met maatschappelijke spelers (zoals bedrijven en maatschappelijke organisaties) centraal. De Rijksoverheid brengt in kaart hoe Nederland er voor staat bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelen en wat er nog moet gebeuren. De overheid kijkt ook naar maatschappelijke initiatieven die al lopen op de thema’s van de verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen. Een overzicht van deze initiatieven is te vinden op de website van SDG Nederland. Net als andere landen rapporteert Nederland aan de VN over de voortgang.

In deze collectie vindt u de onderzoeken en rapportages van de SGD's uit Nederland in 2022.

Meer informatie

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Nederland

Sorteren op: