Artikel

Pride Amsterdam onderzoek 2022

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 8 september 2022

Bij de gemeente Amsterdam bestond behoefte om onderzoek uit te voeren naar Pride Amsterdam. De
afgelopen tijd heeft intensief overleg plaatsgevonden tussen de gemeente Amsterdam en verschillende
partijen betrokken bij Pride Amsterdam. In die gesprekken zijn verschillende aandachtspunten uit naar
voren gekomen voor de toekomstige invulling van Pride Amsterdam. Er was bij de gemeente Amsterdam
behoefte om deze aandachtspunten te onderzoeken. Daarbij was het belangrijk om houding en draagvlak
onder verschillende bevolkingsgroepen, inclusief de lhbtiq+ gemeenschap te toetsen. Deze rapportage
beschrijft de bevindingen van het onderzoek. Doel van het onderzoek “Het in kaart brengen op welke wijze verschillende doelgroepen aankijken tegen Pride Amsterdam en wat men vindt van mogelijke aanpassingen in de (toekomstige) invulling van het evenement en de randprogrammering.”

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 8 september 2022

Behandelend ambtenaar: Directie Communicatie, Stedelijk Evenementenbureau, Judith Brunsting-j.brunsting@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron: Het onderzoek is uitgevoerd door een team van senior onderzoekers van R2 Research B.V. Bij het het uitvoeren van het onderzoek heeft R2 gewerkt volgens de richtlijnen van het Expertise Center voor Marketing-insights, Onderzoek en Analytics (MOA)

Aanvullende informatie

Media

Documenten