Artikel

Rapportage Informatiebeveiliging 2021

Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 september 2022

Het jaar 2021 stond in het teken van de coronapandemie, met voor de informatieveiligheid aandachtspunten bij het thuiswerken en werken op mobiele apparatuur. Samen met de vernieuwingen
in het I-domein en de transformatie naar opgave gericht en wendbaar werken, zijn er op dit vlak structurele verbeteringen ingezet. Enkele van de richtinggevende uitgangspunten hierbij zijn dat:
• gedurende de gehele levensloop van onze digitale diensten borgen dat deze passend, betrouwbaar, beschikbaar, actueel en veilig zijn met in achtneming van wettelijke en beleidskaders;
• onze gemeentelijke producten en diensten standaardiseren en daarbij zoveel mogelijk standaard informatievoorzieningen, administraties en koppelvlakken gebruiken.

Behandeld in Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 en 8 september 2022

Behandelend ambtenaar: Mark Crooijmans, bestuurszaken.dii@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten