Artikel

Voortgangsrapportage I-domein Gemeente Amsterdam 2021

Gemeenteraad 9 november 2022

De rapportage beschrijft welke stappen het i-domein van de gemeente Amsterdam in 2021
heeft gezet om de digitalisering van de gemeente te versterken.

Om moderne applicaties te kunnen gebruiken en snel te kunnen inspelen op een veranderende behoefte
aan ICT-voorzieningen, maken we de overgang naar het werken in de cloud. Hiervoor is een strategie opgesteld, waarmee de ambities, prioriteiten en speerpunten van Amsterdam vertaald naar principes, inrichtingskeuzen en acties. De Cloudstrategie gemeente Amsterdam 2022-2025 vind je onderaan deze pagina in een extra bijlage.

Behandeld in Gemeenteraad 9 november 2022 en Commissie Financien, Kunst en Diversiteit 29 en 8 september 2022

Behandelend ambtenaar: Chief Information Officer (CIO): Mark Crooijmans - m.crooijmans@amsterdam.nl)

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht raad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten