Artikel

Omgevingsprogramma Riolering 2022/2027

Gemeenteraad 13 juli 2022

Het Omgevingsprogramma Riolering 2022 – 2027concretiseert de Omgevingsvisie Amsterdam 2050 (zoals vastgesteld op 8 juli 2021) voor de gemeentelijke taken voor stedelijk afvalwater,
hemelwater en grondwater. Hieruit volgt beleid en een programma van maatregelen, met een kosteninschatting ter onderbouwing van de rioolheffing. Dit Omgevingsprogramma Riolering is de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan Amsterdam 2016-2021. Het Omgevingsprogramma is een programma van gemeente Amsterdam inclusief het gebied van Weesp, aangezien de gemeente Weesp op 24 maart 2022 fuseert met Amsterdam. Na die datum wordt dit document ook de opvolger van het Gemeentelijk Rioleringsplan Weesp 2020 – 2025.

Behandeld in Gemeenteraad 13 juli 2922 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 29 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Waternet, Thomas Blokhuis,  thomas.blokhuis@waternet.nl; Jorik Chen,
jorik.chen@waternet.nl; Niels Schaart, niels.schaart@waternet.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Bron:

Over Waternet
Waternet voert als stichting onder andere de gemeentelijke watertaken voor Amsterdam uit, onder een volledig mandaat van de gemeente. Dat betekent dat Waternet wat betreft deze taken gezien kan worden als onderdeel van de gemeente Amsterdam.

Projectleiding & Redactie
Niels Schaart
Jorik Chen

Aanvullende informatie

Media

Documenten