Artikel

Potentie Zon op Dak in de haven Amsterdam

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

De aanleiding van dit rapport is de uitgesproken ambitie van de gemeente Amsterdam om in
2050 volledig klimaatneutraal te zijn. Om dit te realiseren is er een routekaart opgesteld waarin
de lange termijnvisie op de Amsterdamse energietransitie en acties voor de korte termijn in staan
beschreven. In de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal en de Regionale Energie Strategie wordt de
doelstelling genoemd om in 2030 550 MW aan geïnstalleerd vermogen zonnepanelen te hebben
in de hele stad. Dit komt neer op het benutten van de helft van alle geschikte daken (op basis van
zoninstraling) in de stad voor zon. De sector Haven & Industrie omvat ongeveer 18% van de totale CO2-uitstoot (elektriciteitsgebruik niet meegenomen) van de gemeente Amsterdam en is één van de vier
pijlers in de Routekaart Amsterdam Klimaatneutraal. Gezien het grote verbruik en de aanwezigheid van veel grote panden met grote daken is het een interessante locatie voor de realisatie van zonnepanelen op daken.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Behandelend ambtenaar: Economische Zaken, Annelies Soede, a.soede@amsterdam.nl Duurzaamheid, Doede
Bardok, d.bardok@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

E. Dieuwke.Martens-
Bakker@anteagroup.nl
www.anteagroup.nl

Auteurs:

Auteurs
Joris Knigge

Hylke Robben

Julia Fikken

Dieuwke Martens-Bakke

Aanvullende informatie

Media

Documenten