Artikel

Actieonderzoek onder Joodse Amsterdammers

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Op de vraag “Wat zouden Joodse Amsterdammers zelf (nog meer) kunnen doen om antisemitisme te bestrijden?” antwoordde een van de respondenten: “Wij Joodse Amsterdammers hoeven niks te doen. Wij zijn Joods, dat is geen crime. Er moet iets aan gedaan worden. Ik geloof er wel in dat als wij onze ervaringen delen, het misschien duidelijker wordt wat Joods zijn betekent.” “Waar antisemitisme opduikt, staat de samenleving onder druk; de Jodenhaat, hoewel historisch gezien een speciaal geval, kan niet worden losgekoppeld van haat jegens andere minderheden, en vice versa.” zei Arnon Grunberg in een debat in De Balie over antisemitisme in januari 2021. We hope dat dit deelonderzoek antisemitisme daarom verbonden wordt aan inzichten en acties die uit de andere deelonderzoeken discriminatie voortkomen. Door samen op te trekken tegen intolerantie wordt het ‘Amsterdammerschap’ gevuld, en bestaat onderlinge verbondenheid niet alleen in de naam ‘Amsterdammer’.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Peter Overman (p.overman@amsterdam.nl )

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Dit onderzoek is gemaakt i.s.m. Anita van der
Stap, Onderzoek | Data | Duiding
in opdracht van de gemeente Amsterdam

bron: www.dander.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten