Artikel

Voortgangsrapportage Weerbaar Amsterdam 8/2021-2/2022

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Dit is de voortgangsrapportage van het programma Weerbaar Amsterdam. Op 21 oktober 2021 is in een brief aan de gemeenteraad aangekondigd dat de voortgangsrapportages van de programma’s die eerder bekend waren onder de noemers De Weerbare Stad en Weerbare Mensen, Weerbare Wijken geïntegreerd zouden worden in één rapportage onder de titel Weerbaar Amsterdam.

Hierbij deze rapportage, die de inzet vanuit de gemeente Amsterdam en het Actiecentrum Veiligheid en Zorg Amsterdam-Amstelland laat zien in de periode van augustus 2021 tot februari 2022. Bij de voortgangsrapportage hoort ook de factsheet over drugscriminaliteit in Amsterdam.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni en 19 mei 2022

Behandelend ambtenaar: Actiecentrum Veiligheid en Zorg / Directie Openbare Orde en Veiligheid, Carolien Köppen,
c.koppen@amsterdam.nl, - Directie Openbare Orde en Veiligheid, Frank Rozenberg,f.rozenberg@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht  klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten