Artikel

Tussentijdse evaluatie Japanse duizendknoop 2021

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

In 2019 heeft de gemeenteraad 8,2 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een programmatische
aanpak van de Japanse duizendknoop. Aanleiding daartoe was de Notitie Japanse duizendknoop in
Amsterdam waarin de problematiek rondom de aanwezigheid van de plant in onze hoofdstad werd
beschreven. Destijds was een areaal aan groeiplaatsen bekend van ca. 60.000 m2 (12 voetbalvelden) verdeeld over 182 groeiplaatsen. Daarvan werd 23% (13.747 m2 verdeeld over 15 groeiplaatsen) als urgent benoemd vanwege het risico op ecologische of economische schade. In de notitie zijn drie hoofddoelstellingen benoemd voor het Programma Japanse duizendknoop 2019-2022:
1. Het voorkomen van verdere verspreiding.
2. Het saneren van de meest urgente groeiplaatsen.
3. Het borgen van kennis en kunde ter preventie van verspreiding.
Deze doelstellingen zijn in 2019 in een Uitvoeringsplan verder uitgewerkt.
In deze tussentijdse evaluatie van de voortgang op bovenstaande doelstellingen, met aanbevelingen voor een structurele aanpak.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Verkeer en Openbare Ruimte, Jaike Bijleveld, j.bijleveld@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten