Artikel

Voortgangsrapportage Lood

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Naar aanleiding van gewijzigde inzichten in de blootstellingsrisico’s van jonge kinderen aan lood in
de bodem [1] voert de gemeente Amsterdam acties uit om blootstelling te verminderen. Deze aanpak staat los van de aanpak van de loden waterleidingen, maar heeft hetzelfde doel. Op basis van een maatschappelijke kosten/batenanalyse [2] is in de gemeentelijke werkgroep (G&O, GGD en Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied (ODNZKG)) een programmatische aanpak geformuleerd om de blootstellingsrisico’s aan te pakken. Deze rapportage is bedoeld om de betrokken gemeentelijke afdelingen en het bestuur te informeren over de stand van zaken van dit programma. In het voorjaar 2020 is de vorige voortgangsrapportage opgesteld en aan het bestuur aangeboden (VN2020-007906). Ook is daarin de tuinenpilot voorgelegd die inmiddels is uitgevoerd en waarvan de resultaten in deze rapportage worden besproken.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Grond en Ontwikkeling, Fabiola van der Pol-Otto, f.van.der.pol@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten