Artikel

Raming Amsterdam Klimaatneutraal

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022

Update raming Amsterdam Klimaatneutraal - De bijgestelde raming van de CO2-emissies van Amsterdam in 2030. Dit rapport is een actualisatie van de eerdere ramingen opgesteld in de afgelopen twee jaar. Het College heeft in 2018 afgesproken om in 2030 55% CO2-reductie te realiseren ten opzichte van 1990. De vraag die we hier beantwoorden is: in hoeverre zal de doelstelling worden gerealiseerd met reeds vastgesteld en voorgenomen beleid? In 2019 was de uitstoot 16% hoger dan in 1990. De raming voor 2030 is opgesteld op basis van de meest recente cijfers, uit 2019. De uitstoot van Amsterdam in 2019 bedroeg 4.436 kton, wat 16% hoger is dan in 1990.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 9 juni 2022 en 19 mei 2022 en 07 april 2022

Behandelend ambtenaar: Jeroen Grooten,j.grooten@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: CE Delft
Sjoerd van der Niet, Nanda Naber, Frans Rooijers

www.ce.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten