Artikel

Voorjaarsrapportage Stadsbehoud 2022

Gemeenteraad 20 april 2022

Sinds 2019 stuurt de gemeente Amsterdam met Programma Stadsbehoud op het beheer en onderhoud
van de openbare ruimte. Onderhoud van groot tot klein en van weg, boom of brug zijn in het Programma
Stadsbehoud bijeengebracht. Zo houden we de openbare ruimte van Amsterdam in stand en behouden we haar functionaliteit voor toekomstige generaties.

Behandeld in Gemeenteraad 20 april 2022 en Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Behandelend ambtenaar:Jean-Paul Rocour, j.rocour@amsterdam.nl;Kris Steen, k.steen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier 

Bron: Verkeer en Openbare Ruimte

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten