Collectie (6)

2. Groei en verstedelijking

Amsterdam zit in een groeispurt, zowel in het aantal inwoners, werkgelegenheid en het aantal toeristische en zakelijke bezoekers. Door de groei van de bevolking en de veranderende samenstelling van de bevolking ontstaan er knelpunten op de woningmarkt en is nieuwbouw nodig om aan de vraag naar woningen te voldoen. De groei van de stad en de bedrijvigheid zorgt ook voor knelpunten in de elektriciteitsvoorziening en heeft gevolgen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van de stad. Amsterdam is de kernstad van een samenhangende metropoolregio, waardoor al deze ontwikkelingen en hun effecten ook regionaal bekeken moeten worden.

Meer informatie

Meer weten? openresearch@amsterdam.nl

Afbeelding credits

Header afbeelding: Stembureau Amsterdam

Icon afbeelding: flaticon - housing

Sorteren op: