Artikel

De Vervolgstappen: reflectie en vooruitblikken

Discussie met Eveline van Leeuwen, Caroline Nevejan, Emiel Reiding en Titus Venverloo

Dit is een afsluitende discussie na de Keynote, reflectie en paneldiscussie van de derde dag van de conferentie Reinventing the City. Hoe moeten we verder om de stad van de toekomst te realiseren? De volgende deelnemers doen mee aan deze reflectie:

- Caroline Nevejan (Chief Science Officer at City of Amsterdam)
- Emile Reiding (Director Metropoolregio Amsterdam)
- Titus Venverloo (Co-founder Young Urban Engineers)

Voertaal: Engels.

Afbeelding credits

Header afbeelding: EVENT_2021_Scientific_Conference_Marineterrein_.original.png

Icon afbeelding: AMS Institute Reinventing the City Day 3 low res 10 – photo by Maarten Nauw.jpg

Media