Artikel

Gebruik Parkeervoorzieningen Gehandicapten

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 29 oktober 2020

In de periode december 2019 tot maart 2020 is in Amsterdam verkennend onderzoek gedaan naar mogelijk onbedoeld gebruik van parkeervoorzieningen voor gehandicapten. Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van beschikbare data vanuit gemeentelijke databases (inclusief aan- en afmeldacties van de parkeervergunning) in combinatie met RDW voertuiginformatie en informatie uit de landelijke GPK database. In deze memo worden de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken uiteen gezet. Directe aanleiding voor deze onderzoeken was tweeledig. Ten eerste was ondertussen het eerste jaar gebruiksgegevens van Gehandicapten bezoekerskaart beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om een inschatting te maken van wat regulier gebruik van deze regeling inhoudt en of het nodig is om beperkingen te stellen aan oneigenlijk gebruik. Ten tweede is in 2018 een fraudegeval aan het licht gekomen waarbij op basis van valse GPKs parkeervergunningen voor gehandicapten werden verstrekt.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 29 oktober 2020

Behandelend ambtenaar: Tiko ten Brink, Verkeer en Openbare Ruimte (t.j.b.ten.brink@amsterdam.nl

Voor meer informatie klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten