Artikel

Economische Verkenningen MRA 2021

Gemeenteraad 17 februari 2022

Deze editie van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam is een jubileumeditie. De eerste editie, van 2011, stond in het teken van de gevolgen van de Grote Recessie. Deze tiende editie ziet het licht onder een vergelijkbaar gesternte: een crisis. Maar de huidige crisis – de coronacrisis, voor de goede orde – heeft een totaal ander karakter en een geheel andere impact dan de Grote Recessie. In deze Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam trekken we eerste lessen uit de coronacrisis (waar we op het moment van schrijven overigens nog middenin zitten). Hoewel de onzekerheid over de uitweg kleiner is dan vorig jaar – toen nog niet duidelijk was of er op korte termijn een effectief vaccin voorhanden zou komen – zijn er ook op dit moment nog een fors aantal onzekerheden. Tegelijkertijd kennen de komende decennia een groot aantal structurele uitdagingen zoals de energietransitie, vergrijzing, en een vastgelopen woningmarkt die we in deze editie bespreken. Ook deze tiende editie van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam bevat een analyse van de trends van de afgelopen jaren op het terrein van economie en arbeidsmarkt en een analyse van de structuur van de economie, inclusief aandacht voor het energieverbruik tegen de achtergrond van de energietransitie en de klimaatopgave. Ook geven we een voorspelling van de te verwachten economische ontwikkeling op korte termijn. Net als vorig jaar richten we ons daarbij op de specifieke kwetsbaarheden van de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) om uitspraken te kunnen doen over de impact van de coronacrisis en het te verwachten pad van herstel.

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Economische Zaken. Martijn van Vliet, M.van.vliet@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2021(EVMRA) is een uitgave van de Gemeente Amsterdam, Economische Zaken en Cultuur in opdracht van Platform Economie Metropoolregio Amsterdam. De EVMRA wordt gemaakt door TNO, Vrije Universiteit Amsterdam,SEO Economisch Onderzoek, CE Delft en Studio Infograph.

Aanvullende informatie

Media

Documenten