Artikel

Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven 2022-2025

Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven. Hiermee wilt de provincie samen met gemeenten in Noord-Holland middelgrote en grote bedrijven die een wettelijke de plicht hebben om energie te besparen stimuleren om energiebesparende maatregelen te nemen. De verduurzaming van de industrie en dienstensector is een essentiële pijler uit het Klimaatakkoord. Ook zij kunnen immers een belangrijke bijdrage leveren aan de in het Klimaatakkoord vastgelegde afspraak om in 2030 49 procent minder CO2 uit te stoten dan in 1990. Dit Energiebesparingsakkoord komt voort uit het besef dat alle energie die we samen kunnen besparen niet opgewekt hoeft te worden. De laatste jaren wordt er dan ook volop ingezet op publieke, private en publiek-private samenwerking om energiebesparing te realiseren. Noord-Holland neemt haar verantwoordelijk om vergaande klimaatverandering te stoppen. Tegelijkertijd concluderen we dat nog niet overal de basis op orde is en we, ook als overheden, effectiever met elkaar
samen kunnen werken om dit voor elkaar te krijgen. Op het gebied van naleving van energiebesparings-wetgeving hebben we een achterstand goed te maken. In dit akkoord spreken wordt de ambitie uitgesproken om hier werk van te maken.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Laurens Wiersma, laurens@krachtwerk.nl Ruimte en Duurzaamheid, Tijs Bakker, tijs.bakker@amsterdam.nl - Economische Zaken, Dave Emons, d.emons@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Het Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven is opgesteld door
de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten, met input
van de Noord-Hollandse omgevingsdiensten en bedrijfskoepels.

Auteur: Dhr. M.M.F. Schuurbiers  -  Schuurbiersm@noord-holland.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten