Artikel

Amsterdam Impact - Voortgangsrapportage 2019-2022

Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Het versterken van het ecosysteem voor impact ondernemerschap - Voortgangsrapportage 7/2019 tot en met 9/2021. Met de voortgangsrapportage Amsterdam Impact 2019-2022 geven we inzicht in de inzet en opbrengsten van het programma Amsterdam Impact, het impact ondernemerschapsprogramma van de gemeente Amsterdam. Dit programma is gefinancierd met een bijdrage van 2,5 miljoen euro uit de coalitiemiddelen voor economische structuur- en arbeidsmarkt versterking, themalijn beleidsontwikkeling- en realisatie, en is op 11 juli 2019 vastgesteld door de gemeenteraad. De voortgangsrapportage blikt terug op activiteiten en opbrengsten van de afgelopen twee jaar, waarbij de lancering van programma’s gericht op de transitie naar impact ondernemerschap bij mainstream bedrijven, het versterken van impact ondernemerschap in de buurt, de ontwikkeling van een doorlopende leerlijn impact ondernemerschap en de verstevigde internationale positie van Amsterdam op het gebied van impact ondernemerschap, in het oog springende resultaten zijn. Ook zijn diverse programma’s opgezet om impact ondernemers zo veel als mogelijk veerkrachtig door de COVID-crisis te helpen komen.

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Economische Zaken, Ellen Oetelmans,  e.oetelmans@amsterdam.nl, Egon Van Wees, egon.van.wees@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten