Artikel

Miniburgerraad - CO2 reductie 2030 (eindadvies)

Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Het klimaatvraagstuk noopt tot resultaten wat betreft CO₂-reductie en de inzet van dit burgerberaad was daarom gericht op concrete voorstellen om Amsterdam te helpen bij het vinden van goede en haalbare oplossingen. Normaal komen die oplossingen uit de koker van deskundige ambtenaren, bijgestaan door experts. Wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid Marieke van Doorninck legde echter op 1 november aan een ‘mini-burgerberaad’ de vraag voor om Amsterdam te helpen met CO₂-reductie

Behandeld in Commissie Financien en Economische Zaken 10 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en duurzaamheid, Kim de Jong, kim.jong@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron:

Deelnemers burgerberaad - voorzitter Alex Brenninkmeijer en leden burgerberaad: Alannah Cornelissen, Daan Methorst, Ian Rooker en Sven Arensman
Met ondersteuning van: DoeDemocratie, Berenschot, JDH Productions en
Primoforum. Op uitnodiging van de gemeente Amsterdam. Onderzoek: Hogeschool van Amsterdam

Aanvullende informatie

Media

Documenten