Artikel

Dakendossier plan van aanpak

Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022

Daken kunnen bijdragen aan belangrijke doelen van de Omgevingsvisie, zoals:–klimaatadaptatie, door wateropvang, vertraagde waterafvoer en isolatie;–biodiversiteit, door het toevoegen van groen;–energietransitie, door het plaatsen van zonnepanelen;–sociale functies, met dakterrassen of sport, spel en bewegen;–verdichting van de bestaande stad.

Behandeld in Tijdelijke Algemene Raadscommissie van 07 april 2022 en Commissie Ruimtelijke Ordening 9 februari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Bianca Schwarz, b.schwarz@amsterdam.nl en Joyce Langewen, j.langewen@amterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron "Inventarisatie knelpunten gebruiksdaken

Rooftop Revolution, De Dakdokters en Metropolder Company n.a.v. workshop met diverse partijen; de gemeente Amsterdam, de HvA, de VU, Waternet, Rappange en Arduo en marktpartijen als Van Der Tol Hoveniers, 020Groen en Dakterras.nl

Aanvullende informatie

Media

Documenten