Artikel

Voortgangsrapportage Amsterdamse Impuls Schoolpleinen 2021

Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 februari 2022

Vóór 2016 kende Amsterdam veel versteende en weinig uitdagende schoolpleinen. Met de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) 2016-2018 kwam daar verandering in. In die periode werden al 70 pleinen vergroenden uitdagend ingericht.In de periode 2019 t/m 2024 wil het collegebijdragen aan het herinrichten van nog eens 60 schoolpleinen. In het kader van kansengelijkheid geeft het college daarbij prioriteit aan scholen en leerlingen in ontwikkelbuurten, die deze impuls het hardst nodig hebben. De schoolpleinen krijgen meer bomen en planten en worden zo ingericht dat ze meer geschikt zijn voor bewegen, natuureducatie en afwatering van regenwater.Ook de educatieve visie van de school en betrokkenheid van leerlingen en omwonenden spelen een belangrijke rol in de regeling.

Behandeld in Commissie Werk, Inkomen en Onderwijs 2 februari 2022

Behandelend ambtenaar: In opdracht van de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen/Onderwijshuisvesting: Projectmanager Sarah Marinussen, s.marinussen@amsterdam.nl

Voor meer Informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten