Artikel

Uitvoeringsprogramma Haven-Stad 2021-2025

Gemeenteraad 17 februari 2022

De uitvoeringsstrategie van Haven-Stad is de komende jaren enerzijds gericht op het meebewegen in de dynamiek van het Havengebied en het benutten van kansen, en anderzijds op het starten met de voorbereiding van de zogenoemde bovenplanse projecten die conditionerend zijn voor de verdere woningbouwontwikkeling in Haven-Stad. De fasering van de deelgebieden is mede bepalend voor de planning van de producten waar de komende jaren aan gewerkt gaat worden. In hoofdstuk 2 wordt hierop nader ingegaan. Omdat Haven-Stad een langdurige doorlooptijd heeft, is het van belang om het onderscheid te maken tussen wat op korte termijn moet worden opgepakt en wat op de middellange en langere termijn aan de orde moet komen. De focus in dit Uitvoeringsprogramma ligt op de werkzaamheden voor de komende 5 jaar.

Behandeld in Gemeenteraad 17 februari 2022, Commissie Ruimtelijke Ordening 9 februari en 19 januari 2022

Behandelend ambtenaar: Ruimte en Duurzaamheid, Lubbert Hakvoort, l.hakvoort@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht commissie klik hier

Voor meer informatie/voordracht gemeenteraad klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten