Artikel

Onderzoek Monitoring in de Openbare Ruimte

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 20 januari 2022

In de gemeente Amsterdam worden steeds meer vormen van monitoring toegepast. De gegevens die daarbij worden verwerkt kunnen persoonsgegevens bevatten. De gemeente Amsterdam heeft in haar “Stedelijk kader verwerken persoonsgegevens” uitgangspunten geformuleerd voor de verwerking van persoonsgegevens door de gemeente, waaronder het uitgangspunt dat burgers zich onbespied en anoniem kunnen bewegen in de openbare ruimte. De Commissie Persoonsgegevens Amsterdam (CPA) heeft PwC gevraagd de vormen van monitoring in de gemeente Amsterdam in kaart te brengen. Vormen van monitoring zijn inzichtelijk gemaakt binnen het onderzoeksgebied: het Stationsplein, Rode Loper, de daaraan parallelle winkelstraten (Nieuwendijk en de Kalverstraat) en De Wallen. Het gaat hierbij om monitoring door of namens de gemeente en niet op vormen van monitoring door particulieren, bedrijven en/of andere overheidsorganisaties.In deze rapportage zijn de vormen van monitoring in het onderzoeksgebied inzichtelijk gemaakt op basis van interviews met medewerkers van de gemeente Amsterdam, de politie en andere partijen, het uitvoeren van veldonderzoek en het bestuderen van aanwezige documentatie.

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Water 20 januari 2022, Kunst Diversiteit Democratisering 12 januari 2022  en Commissie Algemene Zaken 13 januari 2022

Behandelend ambtenaar: CIO-office, Lennart van der Dussen, l.van.der.dussen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

 

Bron: Pricewaterhouse Coopers Advisory N.V.

 

 

 

Aanvullende informatie

Media

Documenten