Artikel

Jaarverslag 2020 Commissie Persoonsgegevens Amsterdam

Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 12 januari 2022

Op de overheid rust een bijzondere verantwoordelijkheid als er met behulp van nieuwe technologieën gegevens worden verzameld en geanalyseerd. Die bijzondere verantwoordelijkheid houdt in dat dergelijke vormen van ‘data gedreven’ werken alleen zijn toegestaan indien rechtmatig en als er wordt voorzien in voldoende waarborgen om aantasting van de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en discriminatie te voorkomen.

Behandeld in Commissie Kunst Diversiteit Democratisering 12 januari 2022

Behandelend ambtenaar: CIO-office, Lennart van der Dussen, l.van.der.dussen@amsterdam.nl

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Media

Documenten