Collectie (4)

AWV: Living Labs (25-11-2021)

Op 25 november 2021 organiseerden de Vrije Universiteit (VU) en de gemeente Amsterdam een workshop Living Labs in het kader van de Academische Werkplaats Voedsel.

Er werd op conceptueel en praktisch niveau gesproken over Living Labs in de voedseltransitie. Wat is de rol van Living Labs? Hoe kunnen deze goed worden vormgegeven? Hoe kan dit in Amsterdam toegepast worden? Door verschillende sprekers werd er aandacht besteed aan deze vragen.

Het programma zag er als volgt uit:

Jacqueline Broerse (VU) introduceerde het thema van de bijeenkomst en faciliteerde de gesprekken.
Barbara Regeer (Athena Instituut VU) sprak over de rol van Living Labs in de voedseltransitie.
Marjoleine van der Meij (Athena Instituut VU) besprak een voorbeeld van een Living Lab: VeenVitaal, een multi-actor transitie van het veenweide gebied rondom Amsterdam.
Rudie de Vries (Gemeente Haarlem/Cities2030) lichtte in een filmpje toe hoe de gemeente Haarlem Living Labs ondersteunt en zo bijdraagt aan een duurzame voedselomgeving in de stad.
Rizairis Núñez-Lacroes en Annet van Hoorn (GroenplatVorm Zuidoost) bespraken hoe het Groenplatvorm Zuidoost als (voedsel)werkplaats dient om mensen te verbinden en samen te bouwen aan een duurzame gezonde wijk.
De bijeenkomst werd afgesloten met een brainstorm waarin de rol van de huidige voedselnetwerken bediscussieerd werd en er gekeken werd hoe we hierbinnen kunnen leren.

Gemeente Amsterdam werkt met de Amsterdamse en regionale kennisinstellingen samen in diverse academische werkplaatsen. Doel is daarbij om kennis uit te wisselen en de samenwerking tussen onderzoek, praktijk, en beleid te versterken om zo gezamenlijk actuele thema’s binnen de stad en regio aan te pakken. Voedsel is één van de kernthema’s die opgepakt worden binnen de academische werkplaatsen. Elke bijeenkomst organiseert één van de aangesloten instellingen een inleiding op een voedselthema, waar na ruimte is voor vragen en een gefaciliteerde discussie zal plaatsvinden.

Meer informatie

Afbeelding icoon: Marjoleine van der Meij

Afbeelding Banner: https://commons.wikimedia.org/

Afbeelding credits

Header afbeelding: Bron: commons.wikimedia.org.jpg

Icon afbeelding: Living labs

Sorteren op: