Artikel

2021 - Update zoekoperatie de Leusden

Volgens planning is in november 2021 een drieweekse zoekoperatie naar het slavenschip de Leusden in de monding van de Marowijne rivier uitgevoerd. Met een drone is een deel van het zoekgebied onderzocht, met een akoestische camera is naar scheepsresten op de zeebodem gezocht en ook duikers hebben op enkele plekken inspecties uitgevoerd. Het zoekwerk werd bemoeilijkt doordat het water in de riviermonding erg modderig is en onder water geen enkel zicht is. Ook gingen werkdagen verloren door slechte weersomstandigheden op zee. Door een gebrek aan tijd is de maritiem archeologische expeditie afgesloten zonder dat resten van het wrak van de Leusden konden worden gelokaliseerd. Desondanks heeft het onderzoek ter plekke geleid tot nieuwe informatie over de toestand van de zeebodem en de historische situatie waarmee het gebied van de schipbreuk nog nauwkeuriger in kaart kan worden gebracht. Maritiem archeologen Jerzy Gawronski en Michel L’Hour gaan verslag maken van hun expeditie en rond eind januari zal de AT5 documentaire te zien zijn over het onderzoek van Leo Balai en de zoektocht naar het slavenschip de Leusden.

Hieronder vindt u foto's van de zoekoperatie op zee naar het slavenschip de Leusden.

Dagelijks vertrek met de werkboot uit St.Laurent de Maroni, met uitrusting op de kade 

1 werkboot en uitrusting Sanguinaire-C-2021--1778.jpg

Het zoekgebied 5 km van de kust bij de monding van de Marowijne rivier

2 zoekgebied met ponton 20211105_091657.jpg

Met een drone werd vanaf het schip een magnetometer verkenning uitgevoerd om ijzerresten op de zeebodem op te sporen

3 drone _DSC1635.jpg

4 drone _DSC1618.jpg

Beelden met de akoestische camera (echo beelden) van de zeebodem, waarop verschillende geulen (strepen) te zien zijn

5 akoestische camara Sanguinaire-C-2021--1898.jpg

Magnetometer verkenning met de boot 

6 boot magnetom_DSC2127.jpg

7 boot magnetom _DSC2467.jpg

Duikapparatuur aan boord en duikers bezig met inspecties van de zeebodem

8 duiken _DSC2292.jpg

9 duiken Sanguinaire-C-2021--1933.jpg

10 duiken _DSC2430.jpg

11 duiken _DSC2354.jpg

Regenstorm op komst op zee in de monding van de Marowijne rivier

12 storm op komst_DSC2523.jpg

Media