Artikel

Labelstapjes, huursprongen?

Verduurzaming in de beleggingsstrategie van particuliere verhuurders

Nederland staat voor een enorme verduurzamingsopgave: de komende 30 jaar moeten veel woningen energiezuiniger worden. Een substantieel deel van deze opgave heeft betrekking op ruim 500.000 particuliere huurwoningen. Particuliere verhuurders blijven - net als veel eigenaren-bewoners - echter nog achter bij de inspanningen die woningcorporaties al op dat vlak leveren. Als Nederland aan het Klimaatakkoord wil voldoen, kan de particuliere huursector niet langer achterblijven. Daarom heeft het PBL de motieven en overwegingen van particuliere verhuurders om te investeren in de verduurzaming van hun verhuurportefeuilles onderzocht.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: 37267-zonnepanelen-01_3mei2018_E_v_Eis.jpg

Media

Documenten