Artikel

Voortgangsrapportage Bruggen en Kademuren 10/2021

Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 25 november 2021

Programma Bruggen en Kademuren van de gemeente Amsterdam rapporteert twee keer per jaar over de voortgang op de opdracht om 829 bruggen en 205 kilometer kademuren te onderzoeken, veilig te houden en waar nodig versneld op orde te krijgen.In deze derde voortgangsrapportage rapporteren we als gebruikelijk over de voortgang op de programmadoelen en de sturing- en beheersingsaspecten over het eerste half jaar van 2021. De bijlage heeft deze keer als thema water. Hierin vertellen we meer over de aanpak van het programma rondom onder andere woonboten, bouwlogistiek over water en waterberging

Behandeld in Commissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit en Duurzaamheid - 25 november 2021

Behandelend ambtenaar: Programma Bruggen en Kademuren, Jan Dijstelbloem, j.dijstelbloem@amsterdam.nl,Tessa Hilgers, t.hilgers@amsterdam.nl,

Voor meer informatie/voordracht klik hier

Aanvullende informatie

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Gemeente Amsterdam - kades

Media

Documenten