Collectie (8)

Waternet

Waternet ontwikkelt kennis over water in opdracht van het Waterschap Amstel Gooi en Vecht en de Gemeente Amsterdam. Deze kennis is gericht op het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit, op het afvoeren en zuiveren van afvalwater, op het schoonhouden van oppervlaktewater en op het onderhouden van dijken en waterkeringen. Naast doelmatigheid en goede dienstverlening is duurzaamheid het belangrijkste principe van Waternet en is het de drijfveer achter veel onderzoek en innovaties.

Meer informatie

Wie zijn wij?

Zonder water is er geen leven. Schoon water is belangrijk voor onze gezondheid en onze toekomst. Daarom maakt Waternet het beste drinkwater. We zorgen dat het afvalwater en hemelwater via riolering wordt afgevoerd. We zuiveren het afvalwater en halen daar weer bruikbare stoffen uit. Wij houden het water in ons werkgebied op de juiste hoogte. We zorgen dat de dijken stevig zijn. En we houden de grachten schoon. Al deze taken maken ons uniek: wij zijn het enige waterbedrijf in Nederland dat zorgt voor de hele waterkringloop.

Wat doen wij?

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Gaan we een dijk in uw buurt verhogen? Het waterschap neemt het besluit. Waternet neemt het werk over als de eerste schop in de grond gaat. We voeren dus uit waar het waterschap over gaat.

Gemeente Amsterdam

Voor de gemeente Amsterdam voeren we de volgende taken uit:

Bron: Wie zijn Wij & Wat doen wij 

Afbeelding credits

Header afbeelding: Logo_Waternet-blauw.png

Icon afbeelding: Waternet logo

Sorteren op: