Artikel

Toenemende waterschaarste in een veranderende wereld

'De wereldwijde watercrisis is complex, en raakt en verbindt iedereen'

In 2050 zal het mon­diale watergebruik naar verwachting met 25 procent zijn toegenomen ten opzichte van 2010, door bevolkings­groei, economische en industriële groei, veranderende con­sumptiepatronen en uitbreiding en intensivering van de land­ bouw. Daarnaast zal klimaatverandering in bepaalde gebieden tot minder neerslag leiden. Zonder ver­reikende veranderin­ gen in de manier hoe we met water om­ gaan, zal het huidige tekort aan water in veel gebieden naar verwachting alleen maar toenemen.

Een tekort aan water is niet voorbehouden aan de toekomst, maar heeft ook vandaag wereldwijd al grote invloed op miljarden mensen. Vele steden, zoals Kaapstad, Beijing, Lima, Los Angles en Doha kampen met waterschaarste. Dat kan leiden tot ongelijke verdeling van het aanwezige water en daarmee tot maatschappelijke onrust. Gebieden zoals Noord- en Sub Sahara Afrika en he tMidden-Oosten kampen nu al met watertekorten en verminderde landbouwopbrengsten, wat invloed kan hebben op migratie. 

Mondiaal zijn in 2015 in het klimaatverdrag van Parijs en de Sustainable Development Goals afspraken gemaakt om waterschaarste te verminderen of te voorkomen. Het is nog onzeker of deze afspraken in de praktijk op een voldoende grote schaal tot duurzame en sociaal inclusieve oplossingen leiden. Hoe zorgen we voor een duurzame inrichting en beheer van watersystemen, en daarmee voor het verminderen en beheersen van de risico’s van water­ schaarste? Hoe zorgen we voor voldoende water voor de landbouw? En wat kan Nederland hieraan bijdragen?

Bron: Toenemende waterschaarste in een veranderende wereld, 2018. Wageningen University and Research.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Flickr - drought

Media

Documenten