Collectie (7)

Water afvoeren

Het stedelijk gebied is voor het grootste deel verhard door wegen, parkeerplaatsen, pleinen, gebouwen en betegelde tuinen. Hierdoor kan het regenwater in de stad maar in beperkte mate opgenomen door de ondergrond. Meestal wordt regenwater afgevoerd via het riool, waardoor het uit het zicht van de stadsbewoner verdwijnt. Maar tijdens hevige buien kunnen het rioolstelsel of de zuivering overbelast raken en overlast veroorzaken.

Meer informatie

Het bovengronds afvoeren van regenwater raakt weer meer in gebruik. Dit maakt het water zichtbaar in de stad en is in veel gevallen minder kostbaar dan de aanleg van een gescheiden rioolstelsel of grotere rioolbuizen. Via (bedekte) goten, greppels, waterlopen, holle wegen en kanalen kan het water afgevoerd worden naar oppervlaktewater of andere plekken waar het tijdelijk kan worden vastgehouden zonder dat het overlast veroorzaakt. Ook door verkeersdrempels en hoge stoepen strategisch te plaatsen, kun je water sturen. Bij bovengronds afvoeren van regenwater is het wel belangrijk om rekening te houden met voldoende afschot, zodat het water in de gewenste richting loopt.

Betrokken bewoners 

Bovengrondse afvoeren vormen de basis van robuuste regenwatersystemen. Dankzij de zichtbaarheid vallen knelpunten en overbelasting eerder op en kunnen bewoners en de gemeente samen aan oplossingen werken. Een voordeel van bovengrondse regenwaterafvoeren is dat ze de betrokkenheid van bewoners bij de stedelijke waterhuishouding vergroten. Bovendien zijn bewoners dan minder geneigd om vervuilende handelingen zoals het wassen van de auto op straat te doen. En, mits goed uitgevoerd, kunnen ze een verrijking van het straatbeeld zijn.

Zuiverende greppels

Bovengrondse regenwaterafvoeren voorkomen door de zichtbaarheid ook foute aansluitingen. In de praktijk komt het namelijk weleens voor dat bij de aanleg van een gescheiden stelsel het vuilwaterriool op het regenwaterriool wordt aangesloten. Het afvalwater komt dan onbehandeld in het oppervlaktewater terecht. Regenwater dat van wegen afloopt waar veel gemotoriseerd verkeer overheen gaat, zoals hoofdroutes, is meestal te verontreinigd. Het verontreinigde water moet via het vuilwaterriool afgevoerd worden of eerst gezuiverd worden, afhankelijk van de mate van vervuiling. Greppels met beplanting hebben een zuiverende werking, en leveren ook een bijdrage aan de stedelijke natuur.

Meer weten over water afvoeren en maatregelen die je kan nemen? Kijk dan hier

Bron: Amsterdam Rainproof - Water afvoeren

Afbeelding credits

Header afbeelding: Wikimedia Commons - amsterdam

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - amsterdam

Sorteren op: