Collectie (6)

Waterrobuust bouwen

Door klimaatverandering ontstaan er grotere weersextremen. Er kan meer neerslag vallen in kortere tijd, waardoor het water niet door het bestaande riool en watersysteem verwerkt kan worden. Dat vraagt om een waterrobuuste inrichting van onze steden en huizen. Zo stelt de nieuwe benadering van overstromingsrisico’s in het nationale Deltaprogramma dat klimaatbestendig en waterrobuust bouwen vanzelfsprekende onderdelen moeten worden van ruimtelijke (her)ontwikkeling.

Meer informatie

Naast een waterbestendige inrichting van de stad om overstromingsrisico’s van zee en rivier (zie Amsterdam Waterbestendig) te voorkomen, is het ook nodig om waterrobuust te bouwen tegen regenwaterschade. Dit vereist regenwaterbestendige constructies, materiaalkeuzes, installaties en infrastructuur. Ook kunnen gebouwen afsluitbaar gemaakt worden met schotten en luiken of kunnen de gebouwen verhoogd geplaatst worden.

Toch is er altijd het risico dat regenwater verzamelt in lager gelegen delen van de stad. Dat betekent dat gebouwen zo moeten worden uitgevoerd dat ze een periode met wateroverlast kunnen doorstaan, en na een grondige schoonmaakbeurt weer te gebruiken zijn.

Ook zullen in de toekomst de vitale infrastructuur zoals elektra, communicatie en drinkwater zo moeten worden uitgevoerd dat ze een overstroming kunnen doorstaan en blijven functioneren. Dit betekent dat stopcontacten, meterkasten, schakelaars en modems in gebouwen hoger geplaatst moeten worden dan het maximale waterpeil. Zelfvoorzienende installaties zoals zonnepanelen en -collectoren op het dak maken gebouwen verder onafhankelijk van de netwerkinfrastructuur.

Weerbare wijk

Op wijkniveau betekent dit dat bij nieuwbouw en herstructurering transformatorhuisjes en netwerkkasten verhoogd geplaatst worden en drinkwaterleidingen diep genoeg gelegd worden dat ze niet kunnen opdrijven.

Er zijn nog meer mogelijkheden om de wijk weerbaarder te maken tegen wateroverlast, zoals maaiveldverhoging, holle wegen en strategisch geplaatste drempels en stoepen voor watersturing, tijdelijke waterkeringen, een autonome of verhoogde infrastructuur, en zo nodig vluchtplaatsen voor het tijdelijk verblijf van bewoners.

Meer maatregelen zien voor waterrobuust bouwen? Kijk dan hier

Bron: Amsterdam Rainproof - Waterrobuust bouwen

Afbeelding credits

Header afbeelding: flickr - amsterdam

Icon afbeelding: flickr - amsterdam

Sorteren op: