Artikel

Omgevingsvisie Amsterdam

Omgevingseffectrapportage

Amsterdam is een aantrekkelijke stad en heeft een (inter)nationale aantrekkingskracht op mensen die graag in Amsterdam willen wonen, werken en/of genieten van de rijke geschiedenis van de stad, het culturele klimaat en de voorzieningen. De stad groeit aan alle kanten en het is aan de gemeente om dit zo goed mogelijk te faciliteren. Zo zal Amsterdam groeien met ruim 150.000 nieuwe woningen en 200.000 nieuwe arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd vragen grote opgaven, zoals energietransitie, circulariteit en klimaatverandering, ook om nieuwe ruimte.

Met de Omgevingsvisie geeft Amsterdam richting aan de opgaven die er liggen. De centrale vraag van de Omgevingsvisie is wat voor stad Amsterdam is in 2050. De vijf kernopgaven die daarin centraal staan zijn: klimaatbestendig en klimaatneutraal, inclusief en betaalbaar, leefbaar en bereikbaar, economisch vitaal en circulair, gezond en veilig.

Bron: Artz, T., Verhoeven, P.J., & Spillekom, K. 2021. Omgevingsvisie Amsterdam: omgevingseffectrapportage. Gemeente Amsterdam

Afbeelding credits

Header afbeelding: Flickr - Amsterdam

Icon afbeelding: Pixabay - Amsterdam

Media

Documenten