Artikel

AI en data governance bij de UvA, een verkenning

AI en data governance bij de UvA, een verkenning

Na een korte introductie over Machine Learning, AI en Big data, schetst deze verkenning de huidige situatie en plannen rondom AI en data binnen de UvA. Het stuk focust op AI toepassingen, data en data governance en zoomt in op onderzoeksdata, onderwijsdata, bedrijfsdata en collectiedata. Het zijn m.n. de bedrijfsdata, de zgn. grijze data waar voor de UvA veel te winnen valt. Onderzoek wijst uit dat in bedrijven en organisaties gemiddeld 60-73% van dit type data onbenut blijft. Dit stuk maakt deel uit van de discussie om data-centrisch te werken in plaats van applicatie-gedreven.

Bron: Reerink, H. 2021. AI en data governance bij de Uva, een verkenning: Huidige stand van zaken, mogelijkheden en aanbevelingen voor AI bij de Bibliotheek en ondersteunende diensten. In opdracht van: Brandsma, R., & Verheul, I. Universiteit van Amsterdam.

Voortvloeiend uit: Open Kennis! Beleidsplan Bibliotheek 2019-2022.

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia Commons - Bibliotheek

Media

Documenten