Artikel

Toegankelijkheid van het openbaar vervoer voor mensen met een fysieke beperking in grootstedelijke gebieden

Barrières maken mensen minder mobiel. Bij overstappen treden veel barrières op. Om reizigers mobieler te maken met openbaar vervoer vraagt de toegankelijkheid van overstappen extra aandacht. Tegen welke problemen lopen mensen met een fysieke beperking aan bij het overstappen in het OV in grootstedelijke gebieden?

Afbeelding credits

Icon afbeelding: Wikimedia commons - bus Dublin

Media

Documenten